GMTO-Part VII ( rest of the kimberley)

East Kimberley from up in the air.

mudurdun (91 of 1)mudurdun (93 of 1)mudurdun (94 of 1)mudurdun (95 of 1)mudurdun (96 of 1)mudurdun (97 of 1)Whilst in Kununurra I visited a wildlife vet

mudurdun (98 of 1)

An agile wallaby patient

mudurdun (99 of 1)

mudurdun (100 of 1)mudurdun (101 of 1)

mudurdun (111 of 1)

A frozen echidna specimen

mudurdun (112 of 1)

mudurdun (110 of 1)

mudurdun (102 of 1)

Echinda xray

mudurdun (103 of 1)

Xray of radio transmitter inside python.

mudurdun (105 of 1)

mudurdun (107 of 1)

Xray of bird under general anesthesia

mudurdun (106 of 1)mudurdun (108 of 1)